How to Find a Business Partner?

5 tips för att hitta en bra affärspartner-match.

I ett möte nyligen fick Maja och Susanna frågan om hur de träffades och hur de får samarbetet att fungera, speciellt med tanke på att Susanna temporärt bor i USA medan Maja nyligen flyttade från USA till Skåne. Därför tänkte de dela med sig av lite tips kring vad man kan tänka på när man letar efter en affärspartner och vad som har underlättat i att hitta ett bra samarbete och kommunikation.

1. Gemensam vision och värdegrund

När Maja letade efter en affärspartner förra året skrev hon kort ner vilken kompetens hon sökte efter, vart hon ville ta företaget, samt vilka värderingar som var viktiga för henne. När Susanna och Maja hade sitt första möte så var det framförallt i visionen och värderingarna som det klickade, vilket blev grunden till deras fortsatta diskussioner. Båda ville ha ett fokus på hållbarhet och göra livet enklare för kvinnan. Även om de härefter haft olika uppfattningar och diskussioner kring hur, vad och för exakt vem produkten ska finnas, så har det hjälpt dem att ha samma överipande mål i sikte med avstamp från samma värdegrund.

2. Tydliga ansvarsområden

Att man som affärspartners har olika kompetenser att bidra med tycker de båda är A och O för att ett företag ska kunna utvecklas på bästa sätt. Även om det i deras fall var tydligt vad för olika slags kompetenser de besatt så skrev de tidigt tillsammans ner vilka olika ansvarsområden de skulle ha, deras titlar och på ett ungefär hur mycket tid de planerade att lägga ner på företaget. Detta har underlättat deras samarbete i att båda tar ansvar för sina områden och uppdaterar varandra utifrån dessa.

3. Högt i tak

En av Majas vänner som arbetat mycket med rekrytering intervjuade Susanna i början av deras samarbete för att bland annat kolla av huruvida deras personligheter skulle fungera tillsammans. Detta gav dem en bra plattform för att prata om deras olikheter och hur detta skulle kunna tänkas påverka deras gemensamma arbete. Som de nämnt i ett tidigare inlägg så är Susanna mer extrovert och Maja mer introvert, samtidigt har Susanna mer av ett ingenjörstänk, medan Maja är en entreprenör. Deras olikheter är deras styrka som team, men också det som gör att de ibland missuppfattar varandra. Därför försöker de hålla kommunikationen högt i tak genom att tillåta oenigheter och deras olika individuella behov.

4. Schemalagd kommunikation

Eftersom de just nu är bosatta på olika kontinenter så har det varit viktigt för dem att schemalägga videosamtal med varandra åtminstone en gång i veckan. Däremellan kommunicerar de både via email och Messenger, även de veckor då de inte haft lika mycket uppdateringar att prata om.

5. Diskussionsunderlag för uppstart och kommunikation

Diskussionsunderlag som de direkt eller indirekt har använt sig av för att både utveckla företaget och deras samarbete är affärsplanen, Founders' Agreement, nyhetsbrevet och dessa blogginlägg.

I utarbetandet av affärsplanen och Founders' Agreement så har dessa både tagit företaget framåt samtidigt som Maja och Susanna fått möjligheten att lära känna varandra bättre. De använde sig av StartupTools' Founders' Agreement som man hittar här för att sätta ihop deras första avtal. Detta avtal gav dem ett underlag för att ha väldigt viktiga diskussioner, väldigt tidigt, kring situationer som de annars nog inte hade tänkt på.

De skulle vilja slå ett slag för att utarbeta nyhetsbrev och blogginlägg tillsammans som affärspartners, då detta har hjälpt dem att både lära känna varandra bättre samtidigt som en gemensam förståelse för varumärket har växt.


Share this post


Leave a comment

Note, comments must be approved before they are published